...

...

حتما بعدا می گم ...

آشنا کردن نسل جوان با اهداف متعالی انقلاب و امام راحل(ره) ...

...

...

...

  ...

کارگاه کتابخوانی به سرپرستی آقای جعفر ...

تصاویری از دور دوم اردوی دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران مشهد مقدس ، آذر ...