برگزاری چهارمین دوره المپیاد علمی-ورزشی با 22 رشته ورزشی به همراه جوایز نفیس برای قهرمانان رشته های مختلف. برگزاری این المپیاد طبق اصول و ضوابط کمیته بین المللی المپیک می باشد از اساس نامه رسمی برخوردار است. همینطور برای تمام دانش آموزان و کلاس های قهرمان در رشته های مختلف جوایز نفیسی در نظر گرفته ...