...

...

اینفوگرافی سال 95 : اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و نصب تصویر در ...

  هفتمین جلسه هم اندیشی با اولیا و تبیین دستورالعمل دهگانه رهبری ...

برگزاری انجمن اولیا و مربیان در روز سه شنبه 25 ...

...

...

...

...

    از طرف کادر علمی،اجرایی و دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر ...