تشکل تکریم و ...

تندرستی دبیران عزیز آرزوی ...

...

در این طرح، دانش آموزان، دبیرستان را اداره می کنند. ...

...

با تشکر فراوان از آقای جعفرنژاد معاون اجرایی ...

          کارگاه آسیب های اجتماعی و عوامل بازدارنده و هدایت تحصیلی جلسه کارنامه آزمون جامع نفرات برتر در آزمون جامع اول         ...

جلسه دبیران دپارتمان ریاضی با مدیریت دبیرستان ...

در روز شنبه 15 مهر ماه تشکل بهداشت دبیرستان، قرص های ویتامین D را بین دانش آموزان توزیع ...

این جلسه آموزشی در روز شنبه 15 مهرماه برگزار ...