...

...

  به نام خداوند نیکوسرشت طلیعه مهرماه ، آغاز بهار آموزش و شکوفایی گل های دانش گرامی باد.       ...

...

...

...

...

...

...

...