عکس دسته جمعی با دانشمندان هسته ای ...

          کارگاه آسیب های اجتماعی و عوامل بازدارنده و هدایت تحصیلی جلسه کارنامه آزمون جامع نفرات برتر در آزمون جامع اول         ...

    شمارش آرای انتخابات شورای دانش ...

جلسه دبیران دپارتمان ریاضی با مدیریت دبیرستان ...

– استفاده دانش آموزان از کامپیوترهای سایت – آموزش مسئول سایت به دانش آموزان در حین ساخت پروژه هایشان ...

در روز شنبه 15 مهر ماه تشکل بهداشت دبیرستان، قرص های ویتامین D را بین دانش آموزان توزیع ...

این جلسه آموزشی در روز شنبه 15 مهرماه برگزار ...

جلسات در روزهای 15 و 16 مهر برگزار شدند.       ...

...

    ...