گرامی داشت بستگان مرحوم شده دانش آموزان 1-شرکت در مراسم ختم و قرائت خطابه برای خانواده مرحومم مان 2-نصب بنر 3-برگزاری مراسم در نمازخانه مدرسه 4-اشاعه تفکر معاضدت و همنوایی و هم دردی ...

گرامی د اشت روز تولد کلیه دانش آموزان 1-اهدائ کارت تبریک 2-اهداء 5000 تومان 3-قدردانی در مراسم صبح گاه هر روز از مولودین ...

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ای تدبیر کننده روز و شب ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر حال مارا به بهترین حال دگرگون کن برای شما سالی سرشار از موفقیت و شادکامی آرزو می کنیم. نوروزتان مبارک! ...

به رسم سنت 13 سال گذشته دبیرستان نمونه دولتی شهیددکترچمران امسال نیز عیدی برای دانش آموزان مهیا بود ...

...

روند اداری غرفه داران،بازارچه کار و فن آوری دبیرستان نمونه دولتی شهید دکتر چمران اسفند 93 1-ستاد اتاق اصناف 2-مسئول تعزیرات 3-مسئول قیمت گذاری 4-مسئول تحصیل مالیات 5-قرار دادن قوانین با غرفه داران 6-فروش 7-تکمیل و ارائه اظهار نامه مالیاتی 8-سیاهه شکایت از غرفه داران قوانین داد و ...

حتما بعدا می گم ...

آشنا کردن نسل جوان با اهداف متعالی انقلاب و امام راحل(ره) ...

...

...