...

...

آشنایی دانش آموزان با چوب در ...

...

...

...

...

...

تنها کانال دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران زیر نظر مدیریت دبیرستان امروز 20 بهمن 1394 راه اندازی شد تنها مطالب سایت رسمی دبیرستان به ادرس chamran17.com و کانال رسمی به ادرسtelegram.me/chamran17official قابل استناد می باشد ...

...