برگزاری انجمن اولیا و مربیان در روز سه شنبه 25 ...

...

...

...

...

...

  ارائه تمرینات کششی قبل از خواب در قطار ، توسط آقای گل محمدی توزیع میوه و شام بین دانش آموزان کنترل فشار خون همکاران توسط آقای گل محمدی زیارت بارگاه مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) جلسات گفتمان با دانش آموزان بازدید از آرامگاه نادرشاه افشار و کلنل پسیان بازدید از آرامگاه احیاگر زبان ...

...

...

...