فرهاد عبداللهی

درباره ما فرهاد عبداللهی

نتایج پایه هشتم – آزمون 6

برگزاری انجمن اولیا و مربیان در روز سه شنبه 25 اسفند

  هدیه ای دیگر برای چمرانیان

دانش آموزان عزیز لطفا برای درس PIS خود از نمون برگ زیر استفاده کنید.نمون برگ درس PIS

تیم تئاتر دبیرستان نمونه دولتی شهید چمران که در بخش زبان جشنواره خوارزمی کار خود را در مقابل داوران به نمایش گذاشتند و مورد تشویق ایشان قرار گرفتند.

            اجرای مراسم صبحگاه به مدت یک هفته توسط هر کلاس