فرهاد عبداللهی

درباره ما فرهاد عبداللهی

       

  به نام خداوند نیکوسرشت طلیعه مهرماه ، آغاز بهار آموزش و شکوفایی گل های دانش گرامی باد.        

قرائت قرآن مجید توسط دانش آموزان در نمازخانه

وضعیت دانش آموزان در ناهارخوری به هنگام میل کردن غذا  

آشنایی دانش آموزان با چوب در کارگاه

آشنایی دانش آموزان پایه نهم با دبیرستان های برتر فنی و حرفه ای