فرهاد عبداللهی

درباره ما فرهاد عبداللهی

تندرستی دبیران عزیز آرزوی ماست.

وظیفه این تشکل، تهیه سیاهه ای از تاریخ تولد دانش آموزان و اهدای هدایای مدرسه در سالروز تولد هریک از دانش آموزان به ایشان می باشد.

در این طرح، دانش آموزان، دبیرستان را اداره می کنند.  

با تشکر فراوان از آقای جعفرنژاد معاون اجرایی دبیرستان

  عکس دسته جمعی با دانشمندان هسته ای کشور