همایش آسیب های اجتماعی و ارائه کارنامه های آزمون جامع 2

این همایش حول محور مسائل بازی نهنگ آبی بود.

همچنین کارنامه های آزمون جامع 2 دانش آموزان پایه هفتم داده شد.

photo_2017-11-21_10-42-28 photo_2017-11-21_10-42-36

این مطلب دارد بدون نظر