مشاوره

تبادل نظر و راهنمایی اولیا ، رهگشای پیشبرد امور آموزشی و تربیتی.

Recovered_JPEG Digital Camera_323 Recovered_JPEG Digital Camera_202 Recovered_JPEG Digital Camera_196 Recovered_JPEG Digital Camera_194 Recovered_JPEG Digital Camera_182 Recovered_JPEG Digital Camera_181 Recovered_JPEG Digital Camera_188

این مطلب دارد 2 نظر

  1. دانش آموز می‌گه:

    تیم مشاوره مدرسه خیلی قویه.