روز اول مهر : روز بازگشایی مدرسه

 

به نام خداوند نیکوسرشت

طلیعه مهرماه ، آغاز بهار آموزش و شکوفایی گل های دانش گرامی باد.

 

photo_2017-09-23_10-18-25

photo_2017-09-23_10-18-09

 

photo_2017-09-23_10-18-20

photo_2017-09-23_10-18-15

 

 

این مطلب دارد بدون نظر