جلسه انتخابات انجمن اولیا و مربیان پایه هفتم و هشتم و نهم

جلسات در روزهای 15 و 16 مهر برگزار شدند.

 

photo_2017-10-08_11-44-13

1

 

 

 

این مطلب دارد بدون نظر