توزیع قرص ویتامین D توسط تشکل بهداشت دبیرستان

در روز شنبه 15 مهر ماه تشکل بهداشت دبیرستان، قرص های ویتامین D را بین دانش آموزان توزیع کردند.

این مطلب دارد بدون نظر