اهدای کفش ورزشی و طناب به همکاران به مناسبت هفته تربیت بدنی

تندرستی دبیران عزیز آرزوی ماست.

این مطلب دارد بدون نظر